Çatma Mescit Hamamı Tarihçesi

Çatma Mescit Hamamı Tarihçesi

İzninizle sizi tarihçemizle tanıştıralım: Çatma Mescit Hamamı, Osmanlı mimarı Mimar Sinan tarafından tasarlanmış ve inşa edilmiştir.
Eski geleneklerin modern lüksle harmanlanması…

İstanbul’un kalbinde yer alan Çatma Mescit Hamamı, 1533 yılında ünlü mimar Mimar Sinan tarafından inşa edilmiştir. Bu tarihi hamam, yüzyılların gelenek ve kültürünü duvarlarında taşımakta ve çevresindeki mahalleye adını vermektedir. Rivayete göre Vezir Kasım Paşa’nın kızının isteği üzerine onun için inşa edilmiştir. Orijinal amacını koruyarak misafirlerimize eşsiz ve otantik bir Türk hamamı seansı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz.

Binada ayrı odalar bulunmaktadır. Bu odaların sıcaklıkları, ilerledikçe değişir ve vücudunuzun ısıya alışmasına izin verir; bu, Türk hamamlarının tipik yapısındandır. Sıcak oda, yer altı kazanlarında bulunan sıcak su ile ısı üretilmiştir. Üretilen buhar yer altına yönlendirilir ve ‘Külhanbeyi’ olarak bilinen işçiler tarafından sürdürülürdü. Bugün, bu sistemin Çatma Mescit Hamamı’nda nasıl çalıştığını hala görebilirsiniz.

ÇATMA MESCİT HAMAMI İSMİNİ NASIL ALDI?

“Çatma Mescit Hamamı”nın büyüleyici kökeni, bu tarihi mekâna ayrı bir cazibe katıyor. İsmin ardındaki kesin neden gizemini korusa da, arkasında birkaç hikâye var.

Bunlardan ilki bir ayrıcalık hikâyesidir:

Bir teoriye göre “Çatma Mescit” ismi Türkçe’de “ek” anlamına gelen “çatma” kelimesinden türetilmiştir.

Bu teori, hamamın Kasım Paşa Camii’ni tamamlamak üzere ek bir tesis olarak inşa edildiği fikriyle örtüşmektedir.

Bu anlatıya göre, caminin tamamlanmasının ardından Büyük Hamam’ı sık sık ziyaret eden önde gelen devlet adamları ve paşalar daha özel bir banyo deneyimi aramışlardır. Bunun üzerine Mimar Sinan, camiden arta kalan inşaat malzemelerini kullanarak Çatma Mescit Hamamı’nı tasarlamış ve böylece halk için ek bir yıkanma alanı sağlamıştır.

İkincisi ise kişisel bir bağlantıya dayanır:

Bu hikâyeye göre, hamam aslında Vezir Kasım Paşa’nın kızı Belkıs için bir hediye olarak inşa edilmiştir. Belkıs, camiden arta kalan malzemelerle inşa edilecek küçük ve mütevazı bir mescit arzusunu dile getirmiştir. Kasım Paşa, Belkıs’ın bu isteğine karşılık olarak ona Çatma Mescit Hamamı’nı hediye eder ve Belkıs’ın arzusunu benzersiz ve beklenmedik bir şekilde yerine getirir.

HAMAMIN İÇ MEKANI

Binada ayrı soğuk, sıcak ve ılık odalar bulunmaktadır. Bu odaların sıcaklıkları siz ilerledikçe ve vücudunuz sıcağa alıştıkça kademeli olarak değişir, bu da Türk hamamlarının tipik yapısıdır.

  • Soğukluk (Giriş ve soğuk oda)
  • Ilıklık (Sıcak oda)
  • Sıcaklık (Sıcak oda)
  • Külhan (Kazan odası)

Sıcak odada ısı, sıcak su ile doldurulmuş yeraltı kazanları tarafından üretiliyordu. Üretilen buhar yeraltına kanalize ediliyor ve ‘Külhanbeyi’ olarak bilinen işçiler tarafından muhafaza ediliyordu. Bugün, Çatma Mescit Hamamı’nda bu sistemin nasıl işlediğini hala görebilirsiniz.